Level 2 Level 4
Level 3

Begrippen 4.3


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
antieke cultuur
Grieks-Romeinse cultuur
advocaat
iemand met veel kennis van rechtspraak
ceremonie
feestelijke plechtigheid
Grieks-Romeinse cultuur
de door Grieken beinvloede cultuur van de Romeinen
invloed
inwerking
klassieke cultuur
Grieks-Romeinse cultuur
multiculturele samenleving
samenleving waarin mensen van meer culturen door elkaar leven
plicht
iets wat je moet
primaire bron
historische bron uit de tijd waarover het gaat
principe
grondbeginsel
proces
behandeling door rechtbank
rechtbank
(1) een of meer rechters die beslissen over wetsovertredingen en straffen (2) het gebouw waar dit gebeurt
recht
(1) wetsysteem (2) iets wat je mag
rechter
persoon die bij de rechtbank beslist over wetsovertredingen en straffen
religie
geloof, godsdienst
staatsgodsdienst
godsdienst waarvan bestuurders en ambtenaren aanhanger moeten zijn