Level 21 Level 23
Level 22

More Phrases


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Where do you live?
Vart bor du någonstans?
You're very kind!
Du är väldigt vänlig!
Where are you from?
Var kommer du ifrån?
I'm from (the U.S/ Sweden)
Jag är från (USA/Sverige)
I'm (American)
Jag är Amerikan
Nice to meet you!
Trevligt att träffas!
I'm (twenty, thirty...) years old.
Jag är (tjugo, trettio..) år gammal.
I will be right back!
Jag kommer strax tillbaka
I live in (the U.S/ Sweden)
Jag bor I (USA/Sverige)
Oh! That's good!
Oj! Det var bra!
Did you like it here?
Gillar du den/det?
Sweden is a wonderful country
Sverige är ett underbart land
What do you do for a living?
Vad jobbar du med?
I work as a (translator/ businessman)
Jag jobbar som (översättare/företagare)
I like Swedish
Jag gillar Svenska språket
I've been learning Swedish for 1 month
Jag har lärt mig Svenska I en månad
How old are you?
Hur gammal är du?
I have to go
Jag måste gå
Good luck!
Lycka till!
Happy birthday!
Grattis på födelsedagen!
Happy new year!
Gott nytt år!
Merry Christmas!
God jul!
Congratulations!
Grattis!
Enjoy! (for meals...)
Smaklig måltid!
I'd like to visit Sweden one day
Jag skulle vilja besöka Sverige en dag.
Say hi to John for me
Hälsa John från mig.
Bless you (when sneezing)
Prosit!
Good night and sweet dreams!
God natt och dröm sött