Level 75 Level 77
Level 76

New level


91 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grass
gräset
cruel (c)
grym
fundamental
grundläggande
thoroughly
grundligt
shallow (c)
grund
seize
gripa
Greece
Grekland
gravity
gravitation
pregnant
gravid
neighboring
grann-
forget
glömma
worldwide (c)
global
glad
glad
marry
gifta sig
towards
gentemot
generous (c)
generös
generate
generera
general (c)
generell
immediately
genast
solid (c)
gedigen
the street
gatan
old-fashioned (c)
gammalmodig
old (c)
gammal
crazy (c)
galen
change
förändra
certainly
förvisso
confuse
förvirra
provided
förutsatt att
desperately
förtvivlat
try
försöka
disappear
försvinna
destroy
förstöra
understand
förstå
prime (c)
förstklassig
1st, first
första
gently
försiktigt
careful (c)
försiktig
provide
förse
former
förre
the suburb
förorten
the pollution
föroreningen
the denial
förnekelsen
wealthy
förmögen
presumably
förmodligen
forgive
förlåta
enhance
förhöja
relatively
förhållandevis
hopefully
förhoppningsvis
negotiate
förhandla
awful (c)
förfärlig
represent
föreställa
suggest
föreslå
unite
förena
previous
föregående
seem
förefalla
prefer
föredra
ahead
före
improved (c)
förbättrad
forbid
förbjuda
prepare
förbereda
damn
förbaskad
too
för
consequently
följaktligen
follow
följa
born
född
get
few
colorful (c)
färgglad
forty
fyrtio
four
fyra
fill
fylla
cheat
fuska
function
fungera
crowded
fullsatt
council
fullmäktige
ultimate (c)
fullkomlig
full (c)
full
ugly (c)
ful
from
från
fresh (c)
fräsch
freeze
frysa
the frustration
frustrationen
the Mrs
frun
terrible (c)
fruktansvärd
voluntary (c)
frivillig
healthy (c)
frisk
the liberty
friheten
the freedom
friheten
propose
fria
free (c)
fri
frequent (pl)
frekventa