Level 2
Level 1

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
375 Kavimler Göçü
Ortaçağ Başlanğıcı
1453 İstanbulun Fethi
Ortaçağ sonu
Yeniçağ başları
Feodalitenin yıkılışı
Soylular, din adamları, burjuvalar, köylüler ve köleler
Orta çağ avrupasında Halk sınıfları
1096-13 yy sonları
Haçlı seferlerinin başlangıç ve bitiş yılları
1789 Fransız ihtilali
Yeni Çağ sonu
İtalya
Rönesansın başladığı yer
Humanizm
Rönesansın ortaya çıkmasındaki en önemli akım
Martin Luther
Almanyada Vittenberg Kilisesinin kapısına astığı 95 maddelik bildiriyle roform hareketini başlatan kişi
Süveyş Kanalı
İngilterenin sömürgecilik amacıyla ortadoğuya yönelmesinin nedeni