Level 1 Level 3
Level 2

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Reform hareketleri
Laik eğitim anlayışının çıkışı
Mezhep savaşları
Osmanlının avrupada ilerlemesini hızlandıran olay
Atlas Okyanusu Limanları
Coğrafi Keşifler sonucunda önem kazanan limanlar
ABD nin kurulması
Avrupada demogratikleşme çabalarının artma sebebi
Sanayi İnkilabı
Kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi akımların çıkış sebebi
Bastil Hapishanesi
Fransa kralının meclisi dağıtmak istemesiyle ayaklanan halk nereyi basarak ihtilali başlatmıştır.
Rönesans
15. ve 16. yy larda antik kültürün etkisiyle edebiyatta, sanatta ve bilimde meydana gelen değişmelere ve gelişmelere neden olan yeniden doğuş manasına gelen akım
Akdeniz Limanları
Haçlı seferleri sonucunda önem kazanan limanlar
Feodalite
Orta Çağ Avrupasına hakim olan siyasal sistem
Ortodoks
Hıristiyanlıkta Fener Rum Patriğini dini lider kabul edenlere denir