Level 3
Level 4

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Diogo Cao
Portekizli denizci Afrika'nın batısını ve Kongo Nehri'nin içlerini keşfetti.
Bartolomeu Dias
Portekizli denizci, Afrika'nın batısından ilerlediği yolculuğunda Afrika'nın en güney ucu Ümit Burnu'nu keşfetti.
Kristof Kolomb
Cenovalı denizci, İspanya Kraliçesi İsabella'nın desteğiyle çıktığı yolculuğunda Amerika'yı keşfetti.
John Cabot
Kanada'nın Doğusu Kıyıları, New Foundland Adalarını keşfetti.
Vasco Da Gama
Portekizli denizci, Afrika'nın kıyılarını dolaşarak Hindistan'a ulaştı. Hindistan'la Avrupa arasındaki bu yeni ticaret yolu Avrupalıların Uzakdoğuyla olan ticaretini arttırdı.
Amerigo Vespucci
İspanyol denizci Alonso de Ojeda ve İtalyan denizci birlikte yolculuğa çıktılar fakat bir süre sonra Guyana kıyılarında ayrıldılar. Venezuella kıyılarına ulaştığında "Küçük Venedik" anlamına gelen Venezuella adını verdi. Daha sonra Amerika kıtasının adını da verecekti.
Diogo Dias
Madagaskar'a ilk ulaşan Avrupalı
Pedro Alveres Cabral
Portekizli denizci, Brezilya kıyılarına ulaştı.
Almeida
Portekizli, Hint Okyanus'undan Hindistana ulaştı ve daha güneydeki Sri Lanka'yı keşfetti
Jacgues Cartier
Kanada'yı keşfettiğine inanılan denizcidir.