Level 2
Level 1

제 1 과


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
냉정하다
хүйтэн, хөндий
갈아입다
сольж өмсөх
결정하다
шийдэх
그치다
болих, зогсох
늘다
нэмэгдэх, сайжрах
뽑다
сугалах, сонгох, зулгаах, түүх
옮기다
зөөх, шилжүүлэх
전하다
дамжуулах
건축
барилга
경영학과
менежментийн сургууль
괴물
мангас
국제무역학과
Олон улсын худалдааны сургууль
동전
зоос
목적
зорилго
발표
илтгэл
선배
ахлах ангийн оюутан
세계사
дэлхийн түүх
소나기
аадар бороо
소식
мэдээ
ой мод
식구
ам бүл
역사
түүх
хаан
의견
санал, бодол
재학
суралцаж буй оюутан
책벌레
номын хорхойтон
특기
онцгой авъяас
혈액형
цусны төрөл
굉장히
маш их, нүсэр
그래도
гэсэн ч, тийм боловч
원래
угаасаа
최선을 다하다
бүх хүч чадлаа дайчлах
힘이 세다
хүчтэй байх