Level 9 Level 11
Level 10

제 10 과


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
가능하다
боломжтой
경영하다
эрхлэх, удирдах
망설이다
эргэлзэх
발명하다
зохион бүтээх, нээлт хийх
세우다
бий болох, босгох
세차하다
машин угаах
연기하다
жүжиглэх, сунгах
지원하다
туслах, дэмжих
강의실
лекцийн танхим
결국
төгсгөл, эцэс
경쟁률
өрсөлдөх хувь
발명가
зохион бүтээгч
사실
бодит, үнэн баримт
세상
хорвоо, ертөнц
심리학
сэтгэл судлал
오디오
видео
전화기
утасны аппарат
중고
хуучин
퀵서비스
түргэн үйлчилгээ
특허
тусгай зөвшөөрөл
개인
хувийн
면접을 보다
ярилцлаганд орох
상을 타다
шагнуулах
운이 좋다
азтай
자리를 비우다
түр гарах
자신감을 가지다
шийдвэртээ үнэнч байх
제대로
ном ёсоор