Level 10 Level 12
Level 11

제 11 과


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
꼼꼼하다
нягт нямбай
미끄럽다
хальтиргаатай
알뜰하다
элэгсэг дотно
적당하다
тохиромжтой
계산하다
тооцох, дүн гаргах
낭비하다
үрэлгэн байх
묶이다
уягдах, хүлэгдэх
변하다
хувирах, өөрчлөгдөх
식다
хөрөх
잃다
алдах, гээх, хагацах
적다
бичих, тэмдэглэх
후회하다
гэмших, харамсах
눈길
харц
хана, муу зуршил
비닐봉지
гялгар уут
상품권
бараа авах эрхийн бичиг
선글라스
нарны шил
앨범
альбом
욕심
шунаг сэтгэл
적립카드
хадгаламжийн карт
쿠폰
купон
현금영수증
бэлэн мөнгөний баримт
잠이 깨다
нойрноос сэрэх