Level 13 Level 15
Level 14

제 14 과


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
다리다
индүүдэх
데우다
халаах
돌리다
эргүүлэх, тойруулах
따라오다
дагаж ирэх
묻다
асуух
빨다
хувцас угаах
아끼다
гамнах, хайрлах
염색하다
будагт оруулах
움직이다
хөдөлгөх, ажиллуулах
저장하다
хадгалах, нөөцлөх
줄다
багасгах, хорогдуулах
참석하다
оролцох
표시하다
илэрхийлэх
걸레
шалны алчуур
동창회
нэг төгсөлтийнхний уулзалт
벽지
ханын цаас
부동산
үл хөдлөх хөрөнгө
세탁소
угаалгын газар
수선
засвар, сэлбэг
안내
удирдамж, танилцуулга
얼룩
толбо, алаг эрээн
온도
дулааны хэм
옷걸이
хувцасны өлгүүр
이모
нагац эгч
전자레인지
цахилгаан зуух
직장
үйлдвэрийн мастер
бөс даавуу
탈의실
хувцас солих өрөө