Level 14 Level 16
Level 15

제 15 과


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
서투르다
болхи, тааруу
지겹다
залхах, уйдах
너무하다
хэтрэх, дэндэх
대하다
өөдөөс нь харах, харьцах
미루다
хойшлуулах, шилжүүлэх
부딪치다
мөргөлдөх
충고하다
зөвлөх
취하다
өөрийн болгох, арга хэмжээ авах
구두쇠
харамч хүн
꼬마
өчүүхэн, бяцхан
상황
байдал, төлөв
성함
нэр алдар
역할
үүрэг
예전
урьд өмнө, аль дээр
오해
буруу ойлголт
전부
бүх хэсэг
밤늦게
шөнө хүртэл
예를 들만
жишээлбэл
짜증을 내다
цухалдах