Level 1 Level 3
Level 2

제 2 과


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
떠들다
шуугих, хашгирах
상하다
шархдах, эвдрэх, царай алдах
절약하다
хэмнэх, гамнах
포함하다
оруулах, багтаах
단점
муу тал
보증금
баталгааны мөнгө
솜씨
арга мэх, гарын ур
수도요금
усны төлбөр
순서
дэс дараалал, журам
안전
аюулгүй байдал
욕실
угаалгын өрөө
월세
сарын төлбөр
유행
сүүлийн үеийн загвар
이웃
хөрш, зэргэлдээ
주위 환경
ойр тойрны орчин
돈이 들다
мөнгө зарцуулах
여기저기
энд тэнд
우선
эхлээд, юуны өмнө
평소
ердийн үе
혹시
арай