Level 21 Level 23
Level 22

제 22 과


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
가난하다
ядуу
우수하다
онц, шилдэг
훌륭하다
гайхамшигтай
기념하다
дурсах
덮다
халхлах, хаах
떨어뜨리다
унагаах, алдах
바르다
наах, түрхэх
알리다
мэдэгдэх, зарлах
인정받다
талархал хүлээх
존경하다
хүндлэх
지정하다
товлох
펴다
дэлгэх, тэнийлгэх
공장
үйлдвэр
글자
үсэг
꽃잎
цэцгийн дэлбээ
утга, хүсэл
шатар
모음
эгшиг
문맹
бичиг үсэг мэдэхгүй
문자
бичиг үсэг
문화유산
соёлын өв
백성
ард иргэд
양반
язгууртан
언어학자
хэл судлаач
유네스코
юнеско
자음
гийгүүлэгч
훈민정음
солонгос үсгийн цагаан толгой
아무튼
ямар ч байсан