Level 23 Level 25
Level 24

제 24 과


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
멋지다
сайхан, гоё
특이하다
өвөрмөц, онцгой
결심하다
шийдэх
변경하다
өөрчлөх
참여하다
оролцох
칭찬하다
магтах, сайшаах
감동
сэтгэлийн хөдлөл
개그맨
хошин шогч
관객
үзэгч
대사
жүжгийн үг, элчин сайд
매표소
тасалбар зардаг газар
사물놀이
солонгосын цохиур хөгжмийн дөрвөл
엽기적
этгээд
예방주사
урьдчилан сэргийлэх тарилга
예술의 전당
урлагийн их өргөө
운동회
биеийн тамирын өдөрлөг
혼례식
хурим
기억이 남다
санаанд үлдэх
매진이 되다
зарагдаж дуусах
머리를 빗다
үсээ самнах
몸살이 나다
тамирдах
부담이 없다
төвөггүй