Level 26 Level 28
Level 27

제 27 과


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
넘어가다
нурах, дампуурах
따다
зулгаах, таслах, ховхлох
따라다니다
дагаж гүйх
위로하다
тайтгаруулах
조르다
чангалах
찍다
цавчих
баяр баясгалан
эр зориг
배꼽
үр жимс, хүйс
벙어리
хэлгүй
상처
шарх
우물
худаг
최고
хамгийн эртний
맛을 보다
амсаж үзэх
사인을 받다
гарын үсэг авах
손재주가 좋다
гарын дүй сайтай
허락을 받다
зөвшөөрөл авах