Level 2 Level 4
Level 3

제 3 과


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
검다
хар бараан, хар санаа
깊다
гүнзгий, үнэн, дотно
한가하다
тайван, уужуу
고생하다
зовох, зүдрэх
데려가다
дагуулж явах
시청하다
үзэж сонсох
이기다
ялах
즐기다
дурлах, дуртай байх
진급하다
анги дэвших
참다
тэсэх
하품하다
эвшээх
결과
үр дүн
남녀
эрэгтэй эмэгтэй хүн
낮잠
өдрийн унтлага
모임
уулзалт
봉사 활동
сайн дурын үйл ажиллагаа
실내
дотоод, дотор тал
악기
хөгжим
야외
хээр хөдөө, гадаа
여가
чөлөөт цаг
자신
өөрийн
조사
судалгаа шинжилгээ
지출
зарлага
프로그램
программ
피부
арьс
겁이 많다
аймхай
또한
мөн, бас
ойролцоогоор
이것저것
энэ тэр юм
잘됐다
бүтэх, сайн болох
장난이 심하다
тоглоом дэндэх