Level 29 Level 31
Level 30

제 30 과


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
옳다
зөв, зүйтэй
진정하다
жинхэнэ, үнэн
굶다
юм идэхгүй байх
기부하다
ивээн тэтгэх, хандивлах
반성하다
эргэцүүлэх
교훈적
сургааль
뉴스
мэдээ
동네
гэрийн ойр хавь
불우이웃돕다
хэцүү амьдралтай хүмүүст туслах
성금
чин сэтгэлийн хандив
아나운서
хөтлөгч
용기
эр зориг
재산
хөрөнгө, эд баялаг
주변
арга овсгоо
절대로
хэзээ ч
존경을 받다
хүндэтгэл хүлээх