Level 7 Level 9
Level 8

제 8 과


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
귀찮다
яршигтай, төвөгтэй
가져다 놓다
авчирж тавих
고치다
засах, эмчлэх
깨뜨리다
хагалах, нураах
날리다
хийсэх, алдах
두다
тавих, орхих, холих
방문하다
айлчлах
부딪하다
мөргөлдөх
살펴보다
ажиглах
태우다
шатаах, түлэх,
고객
байнгын үйлчлүүлэгч
기사
инженер, өгүүлэл
зөгийн бал
부품
сэлбэг, эд анги
상담원
харилцах ажилтан, зөвлөгч
수리비
засварын зардал
연락처
холбоо барих утас, хаяг
접시
таваг
점점
аажим аажимаар