Level 9 Level 11
Level 10

Lesson 10


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
distinct
rõ ràng, riêng biệt, khác biệt
dominant
chi phối, có ảnh hưởng lớn
dormant
nằm ngủ, nằm im lìm
drab
buồn tẻ, xám xịt
dramatic
gây ấn tượng sâu sắc, gây xúc động
elaborate
phức tạp, tinh vi
hazardous
mạo hiểm, nguy hiểm
minuscule
nhỏ xíu, rất nhỏ
prime
chuẩn bị
rudimentary
sơ bộ, sơ đẳng, bước đầu
superficial
nông cạn, hời hợt
terrifying
khiếp sợ, kinh hãi
vigorous
mạnh mẽ, hoạt bát
vigour
sinh lực, khí lực