Level 10 Level 12
Level 11

Lesson 11


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amenity
sự tiện nghi ( đếm được)
disperse
phân tán
dwelling
chỗ trú ngụ
dwell
cư ngụ
dweller
cư dân
element
yếu tố, nhân tố
elementary
cơ bản, sơ đẳng
eliminate
loại trừ
emphatic
rõ ràng, dứt khoát
encircle
bao vây, vây quanh
erratic
không nhất quán
exaggerate
thổi phồng, phóng đại
pier
bến tàu
prevalent
phổ biến, thịnh hành