Level 2
Level 1

01 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abschaffen
odstranit, zrušit
abwickeln
provádět, realizovat, odvíjet
der Anbau
obdělávání, pěstování
anbieten
nabízet
anführen
uvádět
das Angebot
nabídka
die Annäherung
přiblížení
anregen
podnítit
das Ansehen
prestiž, vážnost
die Arbeitslosigkeit
nezaměstnanost
ausbleiben
nedostavit se, chybět (ve smyslu , že něco nenastane)
die Aussage
výpověď (ve smyslu vyjádření, nebo výpověď o něčem)
der Außenhandel
zahraniční obchod
der Bedarf
potřeba
bedrohen
ohrožovať
das Bedürfnis
potřeba
befriedigen
uspokojovat
beteiligen sich
podílet se
die Betrachtungsweise
způsob uvažování (posoudit něco)
das Bruttoinlandsprodukt
hrubý domácí produkt
die Buchhaltung
účetnictví
die Dienstleistung
služba
die Dringlichkeit
naléhavost
Einfluss ausüben
mít vliv
eingreifen
zasahovat