Level 10 Level 12
Level 11

04 B


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
einzahlen
(za)platit
einberufen
svolat
das Ein-Mann-Unternehmen
firma jednoho vlastníka
die Ernennung
jmenování
errichten
zřídit, založit
festsetzen
určit, stanovit
das Führungszeugnis
výpis z trestního rejstříku
die Generalversammlung
valná hromada družstva
der Genosse
člen družstva (sdružení)
die Genossenschaft
družstvo, sdružení
der Geschäftsanteil
obchodní, kapitálový podíl
der Geschäftsführer
jednatel firmy
die Geschäftsführung
vedení firmy
das Geschäftsguthaben
pohledávka
das Gesellschaftsunternehmen
obchodní společnost
die Gesellschafterversammlung
shromáždění společniků s.r.o.
der Gesellschaftsvertrag
společenská smlouva
der Gesetzgeber
zákonodárce
der Gewerbeschein
živnostenský list
das Grundkapital
základní jmění (u a.s.)
der Gründer
zakladatel
das Gründungskapital
počáteční kapitál
die Gründungsurkunde
zakládací listina
haften für
ručit (zač)
die Haftung
závazek, ručení