Level 11 Level 13
Level 12

04 C


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Hauptversammlung
valná hromada akcionářů
in Kauf nehmen
počítat (s čím)
der Inhaber
majitel, vlastník
die juristische Person
právnická osoba
die Kapitalgesellschaft
kapitálová společnost
laufend
běžný, obvyklý
die Leitungsbefugnis
oprávnění k vedení
mitwirken
spolupůsobit
die natürliche Person
fyzická osoba
die offene Handelsgesellschaft
veřejná obchodní společnost
die Personengesellschaft
osobní společnost
die Pflicht
povinnost
die Rechtspersönlichkeit
právní subjektivita
reibungslos
hladký, plynulý
die Sachleistung
věcný vklad (do firmy)
die Satzung
stanovy, taxa
der Schüttelkasten
rámeček s výrazy
das Stammkapital
základní jmění (u s.r.o.)
tätigen
činit
der Teilhafter
komanditista, ručitel ve výši svého vkladu
überwachen
kontrolovat
der Umgang
zacházení
die Umlage
dávka, přirážka, daň
der Unternehmensgegenstand
předmět podnikání
unterzeichnen
podepsat