Level 12 Level 14
Level 13

04 D


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Urkunde
listina, doklad
die Verbindlichkeit
závazek, povinnost
der Verein
spolek, jednota
das Verhältnis
poměr, vztah
der Verlust
ztráta
vermeiden
vyvarovat se, vyhnout se, zabránit, odvrátit
verpflichtet
zavázaný, povinovaný
verschaffen
zjednat, opatřit, obstarat
das Vertrauen
důvěra
der Vertrag
smlouva
vertreten
zastupovat
die Vertretung
zastoupení, zastupování
die Verwaltung
spravování, vedení, správa, administrace
der Vollhafter
komplementář, ručitel celým svým majetkem
vornehmen
provést
vorschreiben
předepsat, předepisovat
der Vorstand
představenstvo
der Wert
hodnota, cena
das Wertpapier
cenný papír
willig
ochotný, svolný
zerlegen
rozložit
die Zulage
přídavek, příplatek
der Zusammenschluss
sloučení, svazek, sjednocení