Level 13 Level 15
Level 14

05 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abbauen
odbourat
abwechseln
střídat se
der Abschwung
pokles
allerdings
ovšem
ankündigen
ohlásit, oznámit
die Arbeitslosenzahl
počet nezaměstnaných
das Auf un Ab
výkyvy, kolísání
der Aufschwung
rozmach, vzestup
der Auftrag
zakázka
die Auslastung
vytížení, využití
ausreichen
stačiť
sich auswirken auf etwas
mít důsledky pro co
bahnbrechend
průkopnický
begegnen jemandem, etwas
setkávat se s kým, čím
beschränken
omezit
bestreiten
popírat
die Bezeichnung
označení
die Dampfmaschine
parní stroj
drohen
hrozit
das Erdbeben
zemětřesení
die Erfindung
vynález
die Erholung
oživení
etwas
přibližně, asi
zur Folge haben
mít za následek
fördern
podporovat