Level 14 Level 16
Level 15

05 B


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Fortschritt
pokrok
gering
malý, nepatrný
hemmen
brzdit
die Hochkonjunktur
vysoká konjunktura
folgend
následujíci, příští
im Folgenden
v následujícím textu, dále
die Immobilien
nemovitosti
der Konjunkturzyklus
konjunkturální cyklus
kräftig
silný, výrazný
die Missernte
neúroda
nachlassen
klesnout, poklesnout
nicht einmal
ani
die Presse
tisk
prognostizierbar
předvídatelný
der Pump
dluh, půjčka
auf Pump leben
žít na dluh
der Rückgang
pokles
seit eh und je
odedávna, odnepaměti
schwanken
kolísat
das Sozialprodukt
společenský produkt
die Steuer
daň
die Stimmung
nálada
stoppen
zastavit
der Tiefstand
dolní fáze konjunkturálního cyklu, dno, nejnižší úroveň
die Überschrift
nadpis