Level 16 Level 18
Level 17

06 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abziehen
srážet, strhávat
der Alleinerzieher
otec samoživitel/matka samoživitelka
anhalten
trvat, přetrvávat
das hört sich gut an
to se dobře poslouchá, to pěkně zní
die Anhebung
zvýšení
der Arbeitgeber
zaměstnavatel
der Arbeitnehmer
zaměstnanec
die Armut
chudoba
auftreten
vyskytovat se
auslagern
přemístit
außerhalb
mimo
der Beamte
úředník
die Bekämpfung
potírání, boj proti čemu
belasten
zatížit
betreffen etwas
týkat se čeho
der Betroffene
postižený, ten, koho se to týká
die Bevölkerungsschicht
vrstva obyvatelstva
die Bildung
vzdělání
das Elterngeld
rodičovský příspěvek
erfassen
postihovat
die Erscheinung
jev
der Erwerbslose
nezaměstnaný
erzeugen
vytvářet, vyrábět
das Erziehungsgeld
výchovné
fest angestellt
mající stálý pracovní poměr