Level 17 Level 19
Level 18

06 B


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
freistellen
uvolňovat, propouštět (pracovní síly)
geraten
ocitnout se, dostat se
die Gerechtigkeit
spravedlnost
das Geschlecht
pohlaví
die Gleichgültigkeit
lhostejnost
der Hilfsbedürftige
kdo potřebuje pomoc
die Jahrtausendwende
přelom tisíciletí
das Kindergeld
přídavky na děti
kinderreiche Familie
rodina s více dětmi
es klappt nich mehr
už se to nedaří
die Kluft
propast
der Kohleabbau
hornictví, těžba uhlí
das Krankengeld
nemocenská
missbrauchen
zneužívat
das Mutterschaftsgeld
peněžitá pomoc v mateřství
nach wie vor
i nadále
die Neigung
sklon
die Notlage
nouzová situace, nouze
das Pflegegeld
opatrovné
die Privatleute
soukromé osoby
die Rente
důchod
die Sättigung
nasycení
die Scheidung
rozvod
sich überlegen
rozmyslet si
die Sozialversicherung
sociální pojištění