Level 1 Level 3
Level 2

01 B


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
empfinden
pociťovat
festlegen
určit, stanovit
die Folge
následek
gravierend
zásadní
der Haushalt
domácnost
die Leistung
výkon(nost), práce, plnění
der Mangel
nedostatek
mangeln an
chybět, nedostávat se
der Markt
trh
die Marktwirtschaft
tržní hospodářství
der Maschinenbau
strojírenství
die Nachfrage
poptávka
der Nachholbedarf
potřeba (když je potřeba něco doplnit)
die Planwirtschaft
řízené hospodářství
der Preis
cena
das Privatvermögen
soukromý majetek
regeln
regulovat, upravovat
richten sich nach
řídit se podle
der Rohstoff
surovina
sorgen für
starat se o
umgeben sich
obklopovat se
die Ursache
příčina
verfolgen
sledovat
vermissen
postrádat
verspüren
pocítit