Level 19 Level 21
Level 20

07 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abführen
odvádět
abwälzen
přenést, přesunout
die Altersvorsorge
zajištění ve stáří
die Anforderung
požadavek
das Arbeitslosengeld
podpora v nezaměstnanosti
die Ausgabe
výdaj
ausmachen
činit, obnášet
belaufen sich
činit, obnášet
die Besitzsteuer
majetková daň, daň z majetku
bremsen
brzdit
das Einkommen
příjem
die Einkommensteuer
daň z příjmu
die Einnahme
příjem
entrichten
platit
die Erbschaftsteuer
dědická daň
erheben
vybírat
ermitteln
zjistit
ertragsabhängig
závisejíci na výnosu
die Familienförderung
podpora rodiny
der Gebrauch
spotřeba (dlouhodobá)
gerecht
spravedlivý
die Kapitalertragssteuer
daň z kapitálových výnosů
die Körperschaftsteuer
daň z příjmů právnických osob
die Kraftfahrzeugsteuer
daň z motorových vozidel
die Leistungen
dávky (státu), výkony, produkty