Level 22 Level 24
Level 23

08 B


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
investieren
investovat
die Kassenabteilung
pokladní oddělení
die Kontenabteilung
oddělení pro správu účtů
das Konto
konto, účet
der Kontostand
stav účtu
Kontostand abfragen
zjistit výši zůstatku na účtu
der Kredit
úvěr, kredit
die Kreditabteilung
oddělení pro správu úvěrů
die Kreditsicherheit
zajištění úvěru
laufendes Konto
běžný účet
die Rangfolge
pořadí podle hodnosti, hierarchie
die Rate
splátka
der Sachbearbeiter
referent
senken
snížit
die Schalterhalle
přepážková hala
die Schiffsbank
lodní banka
sparen
spořit, šetřit
das Sparkonto
spořící účet
das Termingeldkonto
termínovaný účet
überprüfen
zkoumat, zkoušet, přezkoušet, překontrolovat
die Überweisung
převod
verlangen
požadovat, žádat
die Vermögensanlage
majetková investice
verwalten
spravovat
die Währung
měna
der Zahlungsverkehr
platební styk
der Zins
úrok
zurückzahlen
splácet