Level 23 Level 25
Level 24

09 A


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abwägen
rozmyslet si, zvážit
abzahlen
splácet
anknüpfen
navázat (kontakt)
anpassungsfähig
přispůsobivý
der Anspruch
nárok, požadavek
die Aufgeschlossenheit
otevřenost, přístupnost
ausreichend
dostatečný
die Belastung
zátěž, zatížení
beziehen
odebírat, pořizovat, nakupovat, pobírat (plat)
die Eigenschaft
vlastnost
eigenständig
samostatný
einhalten
dodržet
der Entschluss
rozhodnutí
erforderlich
potřebný, nutný
die Erkenntnis
poznatek
die Existenzgründung
zahájení samostatné výdělečné činnosti, obecně založení firmy
die Gemeinde
obec, pouze v jč. i obecní zastupitelstvo
das Grundstück
pozemek
das Hindernis
překážka
der Lieferant
dodavatel
die Marktlücke
mezera na trhu, nedostatek v nabídce trhu
der Mut
odvaha
das Selbstbewusstsein
sebevědomí
selbstständig
samostatný, samostatně, podnikatelsky činný
schöpferisch
tvůrčí
der Unternehmungsgeist
podnikavost
die Verfügbarkeit
dostupnost, disponibilnost, použitelnost
verfügen über
disponovat něčím
die Versorgung
zásobování, obstarání
der Wille
vůle
zwingen
nutit