Level 24 Level 26
Level 25

10 A


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anmelden
ohlásit živnost, registrovat se, přihlásit se
aufgeben
vzdát se, rezignovat
beantragen
podat žádost, zažádat
benötigen
potřebovat
berücksichtigen
zohlednit, přihlédnout
bestehen
být, existovat
bewirken
zapříčinit, iniciovat
einfallen
napadnout (o myšlence), připadnout na mysl
erlaubnispflichtig
podléhající povolení
ermunternd
povzbudivý
erschließen
otevřít, zpřístupnit
gestalten
formovat, utvářet
das Gewerbeamt
živnostenský úřad
die Gewerbeanmeldung
ohlášení živnosti
die Handelskammer
obchodní komora
die Handwerkskammer
komora řemesel
die Kostendeckung
pokrytí nákladů
der Marktanteil
podíl na trhu
die Schwäche
slabá stránka
die Stärke
silná stránka
der Unternehmensberater
poradce v podnikání, firma zajišťující poradenské služby
die Verfassung
písemné sepsání, vyhotovení
verschweigen
zamlčet
vorlegen
předložit
zugeben
přiznat, připustit
der Zuschuss
příspěvek, přídavek, příplatek
zuversichtlich
optimistický, plný naděje, s důvěrou