Level 25 Level 27
Level 26

11 A


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Anschaffung
pořízení, nákup
in Anspruch nehmen
používat, využívat, požadovat
aufbringen
opatřit, sehnat
die Beschränkung
omezení
einigen sich
dohodnout se
die Einsatzmöglichkeit
možnost použití, využití
der Erwerb
získání
die Fördermittelbeschaffung
obstarání prostředků na podporu podnikání
gegenüberstellen
porovnat
der Kapitalbedarf
potřeba kapitálu
die Kapitalbeschaffung
obstarání kapitálu
die Kapitalverwendung
použití kapitálu
der Kreditgeber
poskytovatel úvěru, věřitel
der Kreditnehmer
příjemce úvěru, dlužník
die Kreditwürdigkeit
kredibilita, úvěruhodnost, bonita (zákazníka)
die Laufzeit
doba (splatnosti)
die Rückzahlung
splácení
die Sicherheit
záruka, zabezpečení, garance
das Vorhaben
plán, záměr
der Vorrat
zásoba