Level 26 Level 28
Level 27

12 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Absicherung
zajištění, pojištění
aufhalten
zdržovat (někoho)
der Beinbruch
zlomená noha
die Bereitschaft
ochota, připravenost
beruhen auf
zakládat se na, spočívat v
bestehlen
okrádat
betreiben
provozovat
decken
krýt, hradit
der Diebstahl
krádež
der Ehebruch
manželská nevěra
eigenverantwortlich
na vlastní odpovědnost
der Einbruch
vloupání
ertrinken
utopit se, utonout
fällig
splatný
gesetzlich
zákonný
das Gut
majetek, jmění, statek
die Hausratversicherung
pojištění domácnosti
die Insassenversicherung
pojištění cestujících, pasažerů
die Kaskoversicherung
havarijní pojištění
der Kraftfahrzeughalter
držitel, vlastník motorového vozidla
der Kurzschluss
zkrat
der Maulwurf
krtek
die Pflichtversicherung
povinné pojištění
die Pleite
úpadek, bankrot, krach
die Rechtschutzversicherung
pojištění právní ochrany