Level 28 Level 30
Level 29

13 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ansprechen
oslovit, upoutat (zájem)
antreten
nastoupit do zaměstnání
die Arbeitsaufnahme
nástup do práce
der Arbeitsmarkt
trh práce
auffällig
nápadný
das Auftreten
vystupování (chování)
ausgeglichen
vyrovnaný
aushalten
vydržet
befragen
dotazovat se
beherrschen
ovládat, dokonale zvládat
die Betriebswirtschaftslehre
podnikové hospodářství (studijní předmět)
bewerben um
ucházet se
der Bewerber
uchazeč
die Bewerbung
ucházení se (oč), zádost (o místo)
das Bewerbungsschreiben
písemná žádost o místo (vlastní žádost, životopis a přílohy)
branchenfremd
neodpovídající oboru
effizient
účinný, efektivní
der Eindruck
dojem
der Einsatz
nasazení, použití
einsatzfreudig
připravený k nasazení
die Einstellung
stanovisko, postoj, přijetí (do práce), též seřízení, nastavení
der Einstieg
zahájení, úvod, vstup
entspannt
uvolněný
erlangen
dosáhnout, získat
ersehnter Job
vysněné pracovní místo