Level 30 Level 32
Level 31

14 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
angespannt
napnutý
die Anordnung
nařízení
anpassen an etwas
přizpůsobit
die Anregung
podnět, popud
anwenden
použít, vynaložit
die Aufgabenverteilung
rozdělení úkolů
aufkommen
vyskytnout se, vyvstat
ausgehen von
vycházet, vyplývat
außern sich zu
vyjádřit se
die Autozuliefererbranche
dodavatelé automobilového průmyslu
beachten
dbát, hledět, (po)všimnout si
befürworten etwas
zasazovat se o
begeistern
nadchnout
begrüßen
uvítat, přivítat
berechtig
oprávněný
beschweren sich über
stěžovat si
bezüglich
vzhledem k, vztahující se k
durchsetzungsstark
schopný se prosadit
eigenwillig
svévolný, tvrdohlavý
eingehend
důkladně
entgegenkommend
vstřícný, ochotný
erläutern
vysvětlit
gelassen
klidný, trpělivý
glaubwürdig
hodnověrný
gleichgültig
lhostejný