Level 31 Level 33
Level 32

14 B


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
höflich
zdvořilý
in Betracht ziehen
zohlednit, brát na zřetel
kündigen
dát výpověď, vypovědět
leiten
vést, řídit
mitreißen
strhnout
der Nutzen
užitek, prospěch
die Reifenproduktion
výroba pneumatik
rücksichtslos
bezohledný
schätzen
oceňovat, vážit si
schmeichlerisch
pochlebovačný, lichotivý, podlézavý
schwerfallen
být zatěžko
die Stärkung
posílení
die Übereinstimmung
souhlas
überlassen
přenechat
überwiegen
převažovat
der Umstand
okolnost
unterbreiten
předložit (návrh)
unterliegen
podléhat
das Verfahren
postup, metoda
verhandeln
vyjednávat, jednat
der Vorgesetzte
nadřízený
vorhanden sein
být k dispozici (po ruce)
wahrnehmen
vnímat
zerstreut
roztržitý
zugänglich
přístupný
zuhören
naslouchat, poslouchat
zulassen
připustit, povolit
zurückhaltend
zdrženlivý
zuweisen
přidělit, přikázat, určit