Level 32 Level 34
Level 33

15 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anzeigen
oznámit, informovat, ukázat
aufstocken
rozšířit (vozový park), navýšit (kapitál)
außerbetrieblich
mimopodnikový
die Aussprache
rozhovor, diskuze
ausweichen
vyhnout se
auswerten
vyhodnotit
die Auswertung
vyhodnocení
beauftragen jemanden mit etwas
pověřit
beeinträchtigen
uškodit, ublízit, negativně ovlivnit
die Befragung
anketa
die Betreuung
opatrování, péče
bevorzugen
dávat přednost, upřednostňovat
die Cafeteria
občerstvení se samoobsluhou, samoobslužná restaurace
die Druckerei
tiskárna
einmalig
jednorázový
entspannen sich
uvolnit se
die Erhebung
shromažďování, sbírání (dat)
erkunden
zkoumat, vyzvědět, vypátrat
etablieren
etablovat, upevnit (pozici na trhu)
der Fragebogen
dotazník
das Fußgelenk
kotník
die Inanspruchnahme
používání (techniky, strojů), čerpání (úvěru), využití, uplatnění
innerbetrieblich
vnitropodnikový
die Markentreue
věrnost určité výrobní značce
die Marktanalyse
analýza trhu