Level 33 Level 35
Level 34

15 B


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Marktbeobachtung
pozorování trhu
die Markterkundung
zkoumání trhu (nesystematické)
die Marktforschung
zkoumání trhu (systematické)
schonen
šetřit (ve smyslu opatrně zacházet, chránit)
der Schwingboden
pružná podlahová krytina pro gymn. sály či posilovny
der Stichtag
lhůta, termín, rozhodující den
die Umkleidekabine
šatna (hovorově)
die Veröffentlichung
zveřejnění, publikování
verteilen
rozdělit (napr. úkoly na jednotlivé zaměstnance)
der Vertreter
zástupce
die Verwertung
zhodnocení, zužitkování, využití
die Vorhersage
předpověď, prognóza
die Wandlung
změna, proměna