Level 39 Level 41
Level 40

18 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abhalten
uspořádat, organizovat
die Auffrischung
oživené
die Aufnahme
navázání, přijetí
aufsuchen
navštívit
ausstellen
vystavovat
der Aussteller
vystavovatel
aussuchen
vyhledat
auszeichnen sich
vyznačovat se
die Bäckerei
pekárna
beabsichtigen
zamýšlet
bedingen
podmiňovat
beinahe
téměř
beitragen
přispívat
die Auflösung
míra rozlišení
elektronische Datenverarbeitung
elektronické zpracování dat
entdecken
objevit
erreichen
dosáhnout
die Fachmesse
oborově zaměřený veletrh
die Felge
ráfek
das Gedränge
nával, tlačenice
gegenseitig
vzájemný
gemäßigt
přiměřený
die Gunst
přízeň
der Informationsaustausch
výměna informací
der Messeauftakt
zahájení, začátek veletrhu