Level 43 Level 45
Level 44

20 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abdecken
pokrýt, eliminovat, odstanit (riziko)
abwerten
devalvovat, znehodnotit
die Abwicklung
odvíjení, realizace
der Anreiz
pobídka, stimul
auffordern
vyzývat
auftun
otevřít
die Ausfuhr
vývoz, export
ausführen
vyvážet
aussetzen
vydat všanc
ausschöpfen
vyčerpat
die Ausübung
vykonávání, provádění
der Befürworter
zastánce
die Behandlung
zpracování, ošetření
benachteiligen
znevýhodnit
beschließen
usnést se, rozhodnout se
beschuldigen
obvinit
bitter
hořký
die Einfuhr
dovoz, import
einführen
dovážet
der Eingriff
zásah, intervence
einheimisch
domácí
einschränken
omezovat
entbrennen
rozpoutat se
die Entfernung
vzdálenost
erfassen
evidovat