Level 44 Level 46
Level 45

20 B


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Gegner
odpůrce
die Gesetzesvorlage
návrh zákona
die Gewährung
poskytnutí
die Gutschrift
dobropis
die Handelsbilanz
obchodní bilance
das Hemmnis
překážka
importhemmend
omezující import
das Kontingent
kontingent, povinná dodávka
liefern
dodávat
die Lösung
řešení
neigen zu etwas
mít sklon
die Schlacht
bitva
schützen vor
chránit
das Schwellenland
rozvojová země, která se díky svému technickému pokroku blíží statutu průmyslového státu
die Steuererleichterung
daňové ulehčení (zvýhodnění)
überfluten
zaplavit
überschwemmen
zaplavit
umgehen mit
zacházet s
das Verbot
zákaz
vergeben
poskytnout (kredit)
verleiten
svádět
die Verzollung
proclení
vorwerfen
vytýkat
vorwiegend
převážně
der Warenaustausch
směna, výměna zboží
der Zoll
clo
die Zollabfertigung
celní odbavení