Level 45 Level 47
Level 46

21 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ablehnen
odmítnout
abschneiden
obstát
abweichen von
odklonit se, odbočit
die Amtssprache
úřední jazyk
die Anfrage
poptávka (písemná)
anhand
podle, na základě
ankommen
dorazit
die Anlage
technické zařízení, stroj
die Annahme
příjem, převzetí
die Anweisung
pokyn, návod
die Aufdeckung
odhalení
aufstellen
sestavit, zhotovit
aushandeln
vyjednat
begleichen
uhradit
beifügen
přiložit
das Dokumentenakkreditiv
dokumentární akreditiv
die Echtheit
pravost
einholen
obstarat
die Einlösung
proplacení, splatnost (např. pohledávky)
die Einschulung
zaškolení
einspielen
sehrát, sladit
einstufen
zařadit, začlenit
die Forderung
pohledávka
gefährlich
nebezpečný
geraten an
narazit, potkat