Level 48 Level 50
Level 49

23 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abholen
vyzvednout (zboží)
abschließen
uzavřít (smlouvu)
anfallen
vznikat (např. u nákladů atd.)
annähern sich
příbližet se
das Attest
osvědčení, atest
ausdrücken
vyjádřit
das Bedauern
lítost
behandeln
zacházaet, chovat se
das Beharren
se/trvání (na něčem)
die Beschwerde
stížnost
beschweren sich
stěžovat si, reklamovat
das Bürgerliche Gesetzbuch
občanský zákoník
der Ehevertrag
manželská smlouva
das Eigentum
majetek, vlastnictví
der Einwand
námitka
einwandfrei
bez námitek, bezvadný
die Ersatzlieferung
náhradní dodávka zboží
die Erstattung
vrácení
erweisen
prokázat (např. velkorysost)
erweitern
rozšířit (nabídku, sortiment)
gebührenfrei
bez poplatků
die Gewährleistung
záruka
die Großzügigkeit
velkorysost
hochwertig
kvalitní
die Klage
stížnost (žaloba)