Level 4 Level 6
Level 5

02 B


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
durchmachen
prodělat (ve smyslu např. prodělat nemoc, nikoliv prodělat peníze)
einnehmen
zaujímat, přijímat
einpflanzen
zasadit
entsprechend
odpovídajíci
Dienstleistungen erbringen
zajistit, poskytovat služby
ernten
sklízet, sklidit úrodu
der Erwerbstätige
výdělečně činný
fordern von
požadovat od někoho
die Förderung
těžba, podpora
die Forstwirtschaft
lesní hospodářství
die Fischerei
rybolov
das Gastgewerbe
hoteliérství
pflücken
sklízet, trhat (ovoce)
der Rechtsanwalt
advokát
die Region
region
das Sachgut
hmotný statek
sanieren
sanovat
der Standort
místo podnikání
der Strukturwandel
strukturální změna
tätig sein
být činný
unterbringen
ubytovat, ubytovávat
die Urproduktion
prvovýroba, původní výroba
der Verkehr
doprava
vermitteln
zprostředkovat
verringern
zmenšit, snízit, zredukovat