Level 50 Level 52
Level 51

24 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Abfall
odpad, odpadky
Abfall trennen
třídit odpad
abfallbewusst
uvědomělý ve vztahu k odpadu
das Abgas
zplodiny, výfukový plyn
das Abwasser
odpadní voda, splašky
der Antrieb
pohon
aufbereiten
upravovat, čistit, zpracovávat
aussterben
vymřít, vyhynout
der Ausstoß
emise, produkce škodlivin
die Bereitstellung
dání k dispozici, přichystání
die Bleiche
bělidlo
bleichen
bělit (prádlo, látku, materiál)
das Düngemittel
hnojivo
die Einwegverpackung
jednorázové balení
entsorgen
likvidovat odpad
die Erdwärme
vlastní teplo Země
erneuerbar
obnovitelný
erwirtschaften
dosáhnout
fragwürdig
sporný
gegenübergestanden
stát proti sobě, odporovat si, stáli si tváří v tvář
die Genehmigung
povolení
der Geruch
zápach
giftig
jedovatý
der Hausofen
domácí kamna, kotel
die Heide
pustá pláň, vřesoviště