Level 51 Level 53
Level 52

24 B


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Herausforderung
výzva
der Heuschnupfen
senná rýma
jagen
lovit
das Kohlendioxid
kysličník uhličitý
der Kraftstoff
pohonná látka, palivo
die Kreislaufwirtschaft
oběhové hospodářství
der Landstrich
krajina, pruh země
der Müll
odpadky, smetí
die Mülldeponie
skládka odpadků
die Nachhaltigkeit
trvalá udržitelnost
die Pfandflasche
zálohovaná láhev
der Schadstoff
škodlivina
Schadstoffarm
s nízkým obsahem škodlivin
der Sprit
benzín, pohonná látka
die Talsperre
údolní přehrada
das Taschentuch
kapesník
das Treibhausgas
skleníkový plyn
trennen
třídit
die Umweltbelastung
zatěžování životního prostředí
umweltfreundlich
ekologický, šetrný k životnímu prostředí
das Umweltsiegel
označení ekologického výrobku
der Umweltschutz
ochrana životního prostředí
die Verbindung
sloučenina
die Verbrennungsanlage
spalovna
die Verminderung
zmenšení, snížení, zredukování