Level 52 Level 54
Level 53

24 C


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Verringerung
zmenšení, snížení, zredukování
verschmutzen
znečistit, zašpinit
verwerten
zhodnotit, zužitkovat
voranschreiten
postupovat, dělat pokroky
der Vorbehalt
výhrada
wegwerfen
vyhodit, zahodit
weitaus
daleko
der Wertstoff
sběrná surovina
wiederverwerten
opětovně použít
die Windenergieanlage
zařízení na výrobu větrné energie
das Windrad
větrné kolo, větrník
die Zustimmung
souhlas, schválení, povolení
der Zellstoff
celulóza, buničina