Level 53 Level 55
Level 54

25 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Abbau
odstranění, odbourání
das Abkommen
dohoda
die Anerkennung
uznání
anerkennen
uznávat, uznat
anschneiden
nahodit problém
die Arbeitnehmerfreizügigkeit
volný pohyb zaměstnanců/pracovníků
das Aufenthaltsrecht
právo na pobyt
aufheben
zrušit, odstranit
die Aufhebung
zrušení, odstranění
beitreten
vstoupit do, přistoupit k
der Beitritt
vstup do, přistoupení
bezweifeln
pochybovat
der Binnenmarkt
(jednotný) vnitřní trh
das Eigenmittel
příjem, vlastní zdroj
die Einhaltung
dodržování
die Einreise
příjezd
die Erweiterung
rozšiřování
der Fonds
fond
freier Dienstleistungsverkehr
volný pohyb služeb
freier Kapitalverkehr
volný pohyb kapitálu
freier Personenverkehr
volný pohyb osob
freier Warenverkehr
volný pohyb zboží
gegenüber
vůči, oproti
die Gemeinschaft
společenství
der Gerichtshof
soudní dvůr